Följande användarvillkor gäller för användningen av denna hemsida.

Hemsidan rawbite.se drivs av RAWBITE ApS, Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd

  1. VARUMÄRKEN OCH COPYRIGHT

Varumärkena, logotyperna och produktegenskaperna som visas på denna webbplats samt text och bilder är skyddade av lag och är RAWBITEs immateriella egendom. Alla rättigheter förbehållna. I synnerhet är användning för kommersiella ändamål endast tillåten med uttryckligt skriftligt medgivande från RAWBITE.

  1. KONTAKTFORMULÄR

Information som du lämnar till oss via denna webbplats, inklusive frågor, kommentarer, förslag etc. behandlas med undantag för din personliga kontaktinformation - i allmänhet som icke-konfidentiell information.

Om du avser att skicka konfidentiell information till RAWBITE, vänligen skicka endast sådan information som är lämpligt markerad som "konfidentiell" per post till vår postadress.

  1. IDÉLÄMNANDE

Vänligen skicka inte oseriösa manuskript om marknadsföringskoncept, reklam, produkter, förpackningskoncept etc. I den mån du skickar oss förslag på idéer och liknande förbehåller vi oss rätten att fritt använda alla icke-proprietära komponenter som finns häri, t.ex. som idéer, koncept, know-how eller tekniker.

  1. DISCLAIMER

Innehållet på denna webbplats har gjorts med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet.

I den mån vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part har vi inget inflytande på deras innehåll och tar inget ansvar. Genom att klicka på dessa länkar lämnar du innehållet på rawbite.com. Leverantören eller operatören av respektive länkade sidor är ensam ansvarig för innehållet på de länkade sidorna.

Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen maila oss på: shop@rawbite.com