RAWBITE INTEGRITETSPOLICY

Vi är glada att du är intresserad av vår hemsida. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter på vår webbplats. Personuppgifter är all information som kan relateras till dig personligen, till exempel namn, adress, e-postadresser, användarbeteende. På detta sätt vill vi informera dig om vår behandling och samtidigt följa den juridiska inramningen , särskilt de som är i relation till EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1 § Information om behandling av personuppgifter

Ansvarig persons namn och kontaktperson

Ansvarig är, enligt artikel 4, paragraf 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), RAWBITE ApS, Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd, Danmark, E-post: shop@rawbite.com, Tel.: +45 53 85 85 65 (" RAWBITE” eller “vi”).

RAWBITE har beslutat att utse ett dataskyddsombud för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelser. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller utövandet av dina rättigheter, vänligen kontakta gdpr@rawbite.com.

Säkerhet och skydd av dina personuppgifter

Vi anser att det är vår primära uppgift att upprätthålla sekretessen för de personuppgifter du tillhandahåller och att skydda dem från obehörig åtkomst. Det är därför vi använder största försiktighet och de senaste säkerhetsstandarderna för att säkerställa maximalt skydd av dina personuppgifter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsreglerna följs både av oss och av våra externa tjänsteleverantörer.

2 § Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, vilka du kan hävda genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@rawbite.com:

 • Rätt till information (Artikel 15 GDPR),
 • Rätt till rättelse eller radering (Art. 16, 17 GDPR),
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR),
 • Rätt att invända mot behandling (Art. 21 GDPR),
 • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR),
 • Rätt att återkalla ett givet samtycke (Art. 7 Para. 3 GDPR; se § 5)

Du har också rätt att klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter av oss (Artikel 77 GDPR).

3 § Behandling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Behandling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den gällande åtkomstdator. Följande uppgifter behandlas här:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • mängd data som överförs
 • Webbplats som förfrågan kommer från webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarens programvara.

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna är artikel 6.1 (f) GDPR.

De beskrivna uppgifterna är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet. När det gäller insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.

Användning av cookies

Utöver ovannämnda data lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som tilldelas den webbläsare du använder och lagras på din hårddisk och genom vilka viss information flödar till den plats som placerade cookien. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt totalt sett.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion beskrivs i detalj i vår cookiepolicy: https://rawbite.de/pages/cookies


4 § Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

Förutom att bara besöka vår hemsida erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. Detta inkluderar även köp av våra produkter via webbshoppen. För att göra detta måste du vanligtvis tillhandahålla ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och för vilka ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.

I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa är noggrant utvalda och beställda av oss, och även bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

Sen kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om du deltar i kampanjer, utlottningar, kontrakt eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partners. Du får mer detaljerad information om detta när du lämnar dina personuppgifter.

1) Användning av vår webbshop

Om du vill beställa i vår webbshop är det nödvändigt för ingående av avtalet att du lämnar dina personuppgifter, som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatoriska uppgifter som krävs för behandlingen av köpeavtalet markeras separat, ytterligare information är frivillig. Vi behandlar de uppgifter du lämnar för att behandla din beställning. För detta ändamål kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår bank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) meningen 1 lit b GDPR.

Du kan frivilligt skapa ett kundkonto genom vilket vi kan spara dina uppgifter för framtida köp. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter A GDPR. När du skapar ett konto under "Mitt konto" kommer uppgifterna du lämnar att lagras på ett återkalleligt sätt. Du kan alltid ändra eller ta bort all data som tillhandahålls, inklusive ditt användarkonto, i kundområdet.

På grund av kommersiella och skattemässiga regler är vi skyldiga att lagra din adress, betalnings- och orderdata under en period av tio år. Efter två år begränsar vi dock behandlingen. Dina uppgifter kommer endast att användas för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

För att förhindra obehörig åtkomst av tredjepart till dina personuppgifter, särskilt finansiella data, krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

Externa betaltjänstleverantörer

Vi erbjuder flera betalningsmetoder för att använda webbshopen och använder olika betaltjänstleverantörer. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer kommer olika data att överföras till respektive betaltjänstleverantör. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (a) (b) eller (f) GDPR.

1. Klarna

Om du väljer att använda Klarna som betalningsmetod kommer dina personuppgifter att överföras till Klarna. Förutsättningen för att använda Klarna är att öppna ett Klarna-konto. När du använder eller öppnar ett Klarna-konto måste bland annat namn, adress, telefonnummer och e-postadress skickas till Klarna. Den rättsliga grunden för överföring av data till Klarna är artikel 6 (1) (a) GDPR (samtycke) och artikel 6 (1) (b) GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Överföringen till Klarna är frivillig och för ingåendet av ett avtal med avseende på fullgörande av betalningen.

Klarnas betalningstjänst drivs av:

Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Med Klarnas betalningsalternativ samtycker du till överföring av personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress till Klarna. Vilka andra uppgifter som samlas in av Klarna finns i Klarnas respektive dataskyddsdeklaration. Detta kan hittas på: https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Klarna lagrar och behandlar personuppgifter så länge det är nödvändigt för genomförandet av avtalet och för att uppfylla dina avtalsenliga och juridiska förpliktelser.


2. Shop Payment

Om du bestämmer dig för att använda betalningsmetoden Shop Pay kommer dina personuppgifter att överföras till Shopify. Beroende på betalningsmetod måste namn, IBAN, kortnummer, kontrollsiffra och andra transaktionsdata (t.ex. datum/tid för transaktionen, betalningsbelopp) skickas till Shopify när betalningen behandlas. Den rättsliga grunden för överföring av data till Shopify är artikel 6 (1) (a) GDPR (samtycke) och artikel 6 (1) (b) GDPR (behandling för att uppfylla ett kontrakt). Till exempel krävs uppgifter om fakturamottagare, bankuppgifter och belopp som ska betalas för fakturering. Överföringen till Shopify är frivillig och för ingående av ett avtal med avseende på fullgörande av betalningen.

Operatören av betaltjänsten Shopify Payment är:

Shopify International Limited,

Victoria-byggnader på andra våningen,

1-2 Haddington Road, Dublin 4,

D04 XN32, Ireland.

Med betalningsalternativet Shop Pay samtycker du till överföringen av ovan nämnda personuppgifter till Shopify. Vilken annan data som samlas in av Shopify finns i Shopifys respektive dataskyddsdeklaration. Detta kan hittas på: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Shopify lagrar och behandlar personuppgifter så länge det är nödvändigt för genomförandet av avtalet och för att uppfylla deras avtalsenliga och juridiska förpliktelser.

 

3. Google Pay

Om du bestämmer dig för att använda betalningsmetoden Google Pay kommer dina personuppgifter att överföras till Google. Förutsättningen för att använda Google Pay är öppnandet av ett Google-konto. Genom att använda eller öppna ett Google-konto 

Bland annat ska namn, adress, telefonnummer och e-postadress skickas till Google. Den rättsliga grunden för överföring av data till Google är artikel 6 (1) (a) GDPR (samtycke) och artikel 6 (1) (b) GDPR (behandling för att fullgöra ett kontrakt). Överföringen till Google är frivillig och för ingående av ett avtal med avseende på fullgörande av betalningen.

Operatören av Google Pay-betalningstjänsten är:

Google Ireland Limited,

Gordon House, barrow street, Dublin 4, Ireland.

Med betalningsalternativet Google Pay samtycker du till överföringen av ovan nämnda personuppgifter till Google. Vilka andra uppgifter som samlas in av Google finns i respektive dataskyddsförklaring från Google. Detta kan hittas på: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de.

Google lagrar och behandlar personuppgifter så länge det är nödvändigt för genomförandet av avtalet och för att uppfylla sina avtalsenliga och juridiska förpliktelser.

 

Andra externa tjänsteleverantörer

Vi använder externa tjänsteleverantörer (processorer) för utskick av varor, nyhetsbrev eller betalningshantering. Databehandling av separat beställning har slutförts med tjänsteleverantören för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Vi samarbetar med följande tjänsteleverantörer:

Som leverantör av frakttjänster använder vi Postnord via Shipmondo, Hvilehøjvej 25, 5220 Odense SØ. Danmark.
 

Vi vidarebefordrar din information (namn, adress, e-post) till respektive frakttjänstleverantör.

Utvecklingen av webbsidan utförs av:

Spinnaker Nordic

Frederiksholms Kanal 4B, 3:e våningen, 1220 København K

Ring +45 71 99 16 00

info@spinnakernordic.com

 

2) Nyhetsbrev

Med ditt samtycke (Art. 6 Paragr. 1 lit. A - DSGVO) kan du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. Vid registrering till nyhetsbrevet skickas uppgifterna från registreringsmallen (efternamn, förnamn och e-postadress) till oss. Syftet är att styrka din registrering och vid behov kunna klargöra eventuellt missbruk av dina personuppgifter och att leverera nyhetsbrevet. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras därför så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv

Nyhetsbrevet skickas av Klaviyo Inc. ("Klaviyo"), 125 Summer Street, Boston MA, 02111, USA. Klaviyo använder även cookies och kan koppla ditt beteende i vår webbshop till dina personuppgifter om du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Denna information lagras för interna analysändamål. Den interna analysen används för att optimera webbplatserna eller för att registrera vilka besökare på webbplatsen som har anmält sig till ett nyhetsbrev.

Klaviyo behandlar även dina uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att det för närvarande inte finns någon adekvat nivå av dataskydd för dataöverföring till USA.

Du hittar Klaviyos integritetspolicy på https://www.klaviyo.com/privacy.

För mer information, se vår cookiepolicy.

Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att registrera sig för vårt nyhetsbrev. Det betyder att vi, efter att du har registrerat dig, skickar dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du angett, där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att spärras och raderas automatiskt efter en månad.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje nyhetsbrevsmail eller genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@rawbite.com.

Du har också möjlighet att samtycka till utvärderingen av ditt användarbeteende av Klaviyo när du skickar nyhetsbrevet. Detta samtycke är frivilligt och krävs inte för att ta emot nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 (a) GDPR (samtycke). Om du samtycker, innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade web beacons eller spårningspixlar, som representerar en-pixel bildfiler som lagras på vår webbplats. För utvärderingarna länkar vi webb fyrarna till din e-postadress och ett individuellt ID. Uppgifterna samlas endast in i en pseudonymiserad form, så ID:n är inte kopplad till dina andra personuppgifter och direkt personlig referens är utesluten. Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken i varje e-postmeddelande eller genom att informera oss via en annan kontaktmetod. Informationen kommer att lagras så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. Efter att du avregistrerat dig lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

Sådan spårning är inte heller möjlig om du har avaktiverat visningen av bilder i ditt e-postprogram som standard.

3) Kontaktformulär och mejlkontakt

Om du kontaktar oss via e-post via shop@rawbite.com eller via vårt kontaktformulär kommer uppgifterna du lämnar att lagras av oss för att kunna svara på dina frågor. Dessa data är:

 • E-postadress när du kontaktar oss via kontaktformuläret:
 • Namn och e-postadress
 • Datum och tid för registrering

Ditt samtycke kommer att erhållas för behandlingen av uppgifterna under sändningsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna dataskyddsförklaring. Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personliga data som överförs med e-postmeddelandet att lagras. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att bearbeta konversationen.

Om du har gett ditt samtycke är den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna artikel 6 (1) (a) GDPR. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR.

Behandlingen av personuppgifterna från registreringsmallen tjänar oss enbart för att behandla kontakten. Om kontakt sker via e-post är detta också berättigat för behandlingen av uppgifterna. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från kontaktformulärets registreringsmall och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation har avslutats. Samtalet är avslutat när det av omständigheterna kan utläsas att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd.

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagring av dina personuppgifter. I ett sådant fall kan samtalet inte fortsätta. Alla personuppgifter som sparas under kontakten kommer att raderas i detta fall.


5 § Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet och utformningen av andra leverantörers webbplatser. För att ta fram gällande dataskyddsbestämmelser hänvisar vi till respektive information som tillhandahålls av leverantörerna. För mer information, se vår cookiepolicy.

(1) Facebook

Vår webbplats innehåller främst referenser (länkar) till det externa sociala nätverket Facebook. Du kan känna igen länkarna på vår hemsida, till exempel på Facebook-logotypen. I regel använder vi inte så kallade "sociala plugins" från Facebook för detta ändamål. Genom att klicka på dessa symboler vidarebefordras du direkt till Facebooks webbplatser. Denna webbplats drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Om du inte vill att Facebook direkt ska tilldela den data som samlas in via vår webbplats till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. För att kunna skydda din integritet kan du hitta ytterligare information om datainsamling, bearbetning och användning av dina uppgifter av Facebook samt dina juridiska möjligheter och inställningsmöjligheter i Facebooks dataskyddsinformation på: https://www.facebook.com/privacy/policy.

(2) Instagram

Vår webbplats innehåller referenser (länkar) till Instagram-tjänsten som drivs av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Vi använder inga så kallade "sociala plugins" från Instagram för detta ändamål. Genom att klicka på dessa ikoner kommer du direkt till Instagrams webbplatser.

För att kunna skydda din integritet kan du hitta ytterligare information om datainsamling, bearbetning och användning av dina uppgifter av Instagram och dina För juridiska alternativ och inställningsalternativ, se Instagrams dataskyddsinformation på: https://www.facebook.com/privacy/policy.

(3) LinkedIn

Vår webbplats innehåller referenser (länkar) till LinkedIn-tjänsten, som drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Vi använder inga så kallade "sociala plugins" från LinkedIn för detta ändamål. Genom att klicka på dessa symboler kommer du att vidarebefordras direkt till LinkedIns webbplatser.

För att kunna skydda din integritet kan du hitta ytterligare information om datainsamling, bearbetning och användning av dina uppgifter av LinkedIn samt dina juridiska alternativ och inställningsalternativ i LinkedIns dataskyddsinformation på: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(4) Pinterest

Vår webbplats innehåller referenser (länkar) till Pinterest-tjänsten som drivs av Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA. Vi använder inga så kallade "sociala plugins" från Pinterest för detta ändamål. Genom att klicka på dessa ikoner kommer du direkt till Pinterests webbplatser.

För att kunna skydda din integritet kan du hitta ytterligare information om datainsamling, bearbetning och användning av dina data på Pinterest samt dina juridiska alternativ och inställningsalternativ i Pinterests dataskyddsinformation på: https://policy.pinterest .com/de/privacy-policy.

6 § Sociala medier

Vi upprätthåller fansidor inom olika sociala nätverk och plattformar med syfte att kommunicera med kunder, intresserade och användare som är aktiva där och informera dem om våra tjänster. När vi använder fansidorna bestämmer vi sätten och syftena med att behandla användardata tillsammans med respektive plattformsoperatör. I detta avseende är vi och leverantörerna av sociala medier "gemensamt ansvariga" enligt artikel 26 GDPR.

Vi vill påpeka att dina personuppgifter även kan behandlas utanför EU, så att risker kan uppstå för dig (t.ex. när du upprätthåller dina rättigheter enligt europeisk/svensk lag). En tillräcklig säkerhet för dina uppgifter jämförbar med den europeiska dataskyddsstandarden kan kanske inte garanteras.

Användaruppgifter behandlas vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användarprofiler kan till exempel skapas utifrån användarbeteende och användarnas intressen. Dessa användningsprofiler kan i sin tur användas för att till exempel placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar användarens intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarbeteendet och användarnas intressen lagras. Vidare kan data också lagras i användningsprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (speciellt om användarna är medlemmar av respektive plattform och är inloggade på dem).

Behandlingen av användarnas personuppgifter sker utifrån våra berättigade intressen av effektiv information om användarna och kommunikation med användarna i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 lit f GDPR. Om användarna tillfrågas av respektive leverantör om sitt samtycke till databehandling (dvs genom att deklarera sitt samtycke, t.ex. genom att kryssa i en kryssruta eller bekräfta en knapp), är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (a) GDPR.

Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter samt om dina invändnings- eller återkallelsemöjligheter finns under länkarna för respektive leverantör som anges nedan. Att hävda information och andra rättigheter för de berörda kan också riktas mot leverantörerna, eftersom endast de har direkt tillgång till användarnas uppgifter och har motsvarande information. Självklart finns vi tillgängliga för att svara på alla frågor och stötta dig om du behöver hjälp. Leverantörerna för vår närvaro på sociala medier är:

Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Dataskydd

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Dataskydd

Pinterest

Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA

Dataskydd

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Dataskydd

Google

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Dataskydd


7 § Dataradering och lagringstid

Dina personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller. Lagring kan även ske om detta är tillåtet av den europeiska eller föreskrivs av nationella lagstiftare i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som vi lyder under. Uppgifterna kommer också att spärras eller raderas om en lagringstid som föreskrivs av nämnda standarder löper ut, om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal.

8 § Invändning eller återkallelse mot behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (Art. 6 Para. 1 lit a GDPR), kan du återkalla detta när som helst. En sådan återkallelse påverkar tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter efter att du har lämnat dem till oss. Det påpekas dock att ett eventuellt återkallande inte har någon inverkan på tillåtligheten av behandling av personuppgifter på grund av andra tillstånd enligt artikel 6 st 1 DSGVO.

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning (art. 6 st. 1 lit f GDPR) kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket presenteras av oss i följande beskrivning av funktionerna Om du utövar en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har utfört. I händelse av att du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen att stoppa eller justera databehandlingen eller visa dig våra nödvändiga skyddsvärda skäl som är till grund för hur vi fortsätter behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan informera oss om din invändning mot annonsering med hjälp av följande kontaktuppgifter: gdpr@rawbite.com.

9 § Status för dataskyddsförklaringen

Denna dataskyddsförklaring uppdaterades omfattande den 13 februari 2023.